top of page

Stenspräckning med krutpatroner

148628153_640.jpg

Användningsområden för Simplex stenspräckning

 

Sten och Bergspräckning vid schaktning av villatomter, simbassänger/pooler. m.m.
Vid anläggning av villatomter, pooler i villaträdgårdar händer det ofta att man stöter

på sten eller berg. Oftast ligger den tänkta huset eller poolen i nära anslutning till

fastigheten och även till grannfastigheter. Då Simplex stenspräckningspatroner

skapar knappt mätbara vibrationer krävs det oftast till skillnad från sprängning inga

dyra besiktningar av kringliggande fastigheter. En annan fördel med Simplex är att

säkerhetsavståndet endast är 30 meter, inga större avspärrningar krävs vid arbete

med sten och bergspräckning.

Detta gör att Simplex lämpar sig väldigt bra vid villabyggen, anläggning av en pool, dränering m.m. 

.

IMG_20181003_100854_234.jpg

 • Det är inte nödvändigt att totalt stänga av ett helt arbetsområde och evakuera området inför varje spräckning.

 • Arbeten kan ske nära känsliga byggnader och platser.

 • Ingen märkbar dammbildning, därmed miljövänlig. Använd Simplex för en säker och bra arbetsmiljö.

 • Arbeten kan utföras i känsliga områden, som inom tättbebyggt område, utan att flera av de problem som vanligen uppstår med explosiva sprängämnen behöver beaktas.

 • Inga särskilda fordon krävs för transport (1.4S).

 • Inga dyra förråd krävs för förvaring. Simplex har den lägsta klassningen för förvaring, begärlighetsgrad C, vilket är samma som för fyrverkerier. Tändarna har begärlighetsgrad B.

 • Vid ordentlig täckning – inga stenkast, vilket minimerar risk för person eller materialskador. Patronerna finns i laddning om 4, 8, 15, 30, 45 och 75 gram.

 • En 15 grams Simplexpatron spräcker ungefär 1m3 frilagd sten i ett antal bitar.

 • Högsta laddningen i ett borrhål är begränsat till 75 gram. Vid användning av mer än 75 gram per borrhål gäller hela AFS för sprängarbete.

 • Hål kan borras och laddas oberoende av lutning (vågräta hål).

 • Produkten kan både seriekopplas och skjutas i intervall annars enbart seriekopplas.

 • Patronerna är vattentäta och kan användas under vatten.

Avloppsbrunnar


I dag finns det mer än 70 000 underkända avlopp i Sverige. När ett nytt avlopp skall grävas så finns det alltid en risk för att man stöter på sten eller berg. Att man då har en entreprenör som är utbildad på Simplexsystemet sparar då både tid och pengar.

Rensning av berg och sten på byggplatser


Till skillnad från sprängning så kräver inte Simplex stora avspärrningar. Stenkast och damm är obefintligt och ljudnivån på Simplex är väldigt låg, detta gör att Simplex lämpar sig väldigt bra vid bergspräckning och stenspräckning på en byggarbetsplats.

Kabel- och rörgravar

 

Har man ett hus eller sommarstuga som skall anslutas till el och/ eller vatten och en rörgrav skall grävas fram kan det vara så att det kommer sten eller berg i vägen. Fördelen med Simplex är att vi kan spräcka bort dessa stenar eller berg själv och man behöver inte ringa in någon sprängfirma vilket både sparar tid och pengar.

Vägbyggen


Att jobba med Simplex vid vägarbeten har flera fördelar. Befinner man sig i känsliga miljöer som t.ex. vattentäkter kan sprängning till och med vara förbjudet. Många gånger kan man utföra sten och bergspräckning i direkt anslutning till riksvägar utan att man behöver stänga av trafiken, vilket också är en stor fördel. Är man inom planlagt område så slipper man oftast också att besikta omkringliggande fastigheter vilket kan spara både pengar och arbetstid.

25mm.jpg
bottom of page