Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter

Biovac FD 5 PE - FD 10 PE

 

Anläggning för placering i anläggningsrum. Dimensionerad för 1 eller 2 hushåll.

 

Biovac® FD 5 P.E och 10 P.E är våra minsta reningsverk för placering i anläggningsrum. Tack vare att anläggningen är utrustad med slamtorkar kan slammet komposteras av ägaren själv eller tas om hand av servicetekniker. Det innebär att reningsverket kan placeras på platser dit slamtömningsbil inte når och ägaren slipper därmed också kostnaden för slamtömning.

Fakta:

 

 

  • Anläggningen är utrustad med mottagningstank, reaktortank och slamtorkare.

 

  • Flera placeringsmöjligheter – nedgrävd eller på golv i anläggningsrum.

 

  • Elförbrukning 1,5-3,5 kWh per dygn beroende på anläggningsstorlek/belastning.

 

  • Processen styrs med hjälp av PLC som är placerat i styrskåp.

 

  • Det krävs ingen kommunal slamtömning.

 

  • Ett bra alternativ vid renovering av hus.

 

  • Slammet kan komposteras av ägaren eller tas bort av serviceman.

 

  • Serviceavtal tecknas med Goodtech Environment.

Biovac kostnadskontroll

 

TOTAL TRYGGHET, TOTAL KONTROLL

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter

med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna

för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

 

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal:

Biovac kostnadskontroll. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för

oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med kostnads­kontroll är framtaget för våra produkter

för 5 till 10 PE.

 

DETTA INGÅR I BIOVAC KOSTNADSKONTROLL:

 

Skulle du få stopp på din anläggning till följd av fel i reningsverket oavsett om det är komponentfel eller handhavandefel betalar du som fastighetsägare en egenavgift på för närvarande 600 kronor. Skulle det vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

 

Gäller i 15 år

Serviceavtal med kostnadskontroll gäller i 15 år! Därefter reduceras årsavgiften med 20% och fortlöper som ett vanligt serviceavtal med ordinarie servicepunkter.

 

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej. I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller Bra Miljöteknik Sverige AB.