top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

Nya Loggan.png
Dadranklar.jpg

Avloppslösningar för samlad bebyggelse

 

Investera i ett avlopp för dagens och framtidens behov

 

 

I över 30 år har Biovac® levererat reningsverk i olika storlekar till samfälligheter, kommuner,

företag och enskilda hushåll. Idag finns Biovac®s anläggningar på bland annat Sydpolen,

i Saudiarabien, Österrike och på offshoreanläggningar i Atlanten. I Sverige och Norge finns

omkring 11 000 Biovac® reningsverk varav flera varit i drift sedan 1982 då Biovac® lanserades.

Samtliga anläggningar från Biovac® är utvecklade och tillverkade i Norden.

Det innebär att reningsverken är byggda för att klara nordiskt klimat och nordiska förhållanden.

Flexibiliteten och driftsäkerheten hos våra anläggningar gör dem till en långsiktig

investering för våra kunder. En investering för att klara dagens, och framtidens,

behov av avloppsrening.

 

Skräddarsydda lösningar för varje behov

 

Biovac reningsverk är ett mycket bra alternativ för rening av avloppsvatten för fastigheter som inte har kommunalt avlopp. Genom att bygga ett mindre reningsverk i närhet till de berörda fastigheterna minskas både investerings- och driftskostnaderna jämfört med en utbyggnad av det kommunala avloppsnätet. Ingreppet i landskapet blir mindre och anslutningsavgiften för fastighetsägaren kan reduceras rejält.

sbr-vaderoarna-2.jpg

SBR - Sequencing Batch Reactor

Biovac reningsverk är så kallade SBR-anläggningar där SBR står för Sequencing Batch Reactor eller Satsvis Biologisk Rening. Reningen sker efter en naturlig och biokemisk reningsprocess som utnyttjar de bakterier och mikroorganismer som finns naturligt i avloppsvattnet. Genom att rena vattnet satsvis kan processen optimeras och justeras för maximal kvalitet på det renade vattnet. Reningsverket blir dessutom okänsligt för ojämn belastning vilket gör anläggningarna

särskilt lämpliga för fritidsområden med stora variationer i belastning under året.

 

Lättskött och flexibelt

Biovac SBR-anläggningar skräddarsys efter era önskemål och kan anpassas för att betjäna 1-500 hushåll. Resultatet blir en driftsäker anläggning med lång livslängd och låga underhållskostnader vars kapacitet dessutom kan anpassas om

förutsättningarna förändras över tid.

 

Uteckling och tillverkning i Norden

I Sverige säljs Biovacs produkter av oss på Bra Miljöteknik. Vi har lång erfarenhet av projektering och försäljning av reningsverk för enskilda hushåll och samlad bebyggelse. Genom åren har vi kommit i kontakt med de flesta tillverkare av reningsverk på marknaden. Vi har funnit att Biovac® erbjuder en oslagbar kombination av servicevänlighet och livslängd och arbetar numera uteslutande med deras produkter. Bakom Biovac står Goodtech Environment, en av Nordens

ledande aktörer inom avloppsteknik med stort kunnande och lång erfarenhet. Reningsverken är utvecklade och tillverkade i Norge. Det säkerställer produkter av hög kvalitet byggda för nordiskt klimat.

Fördelar med Biovac SBR-anläggning:

 

  • CE-märkt och certifierad enligt EN 12566-3

  • Miljövänlig och naturbaserad reningsprocess som värnar miljön.

  • Egen rikstäckande service och supportorganisation.

  • Serviceuppföljning inom 24 timmar vid eventuella driftstörningar.

  • Liten slamproduktion ger lägre tömningskostnader.

  • Mer än 30 års erfarenhet av reningsverk, vilket säkrar kvalitet och funktion.

  • Flexibelt och anpassningsbart.

  • Klarar ojämn belastning.

Gammal-Biovac-SBR.jpg

God arbetsmiljö

 

I Biovacs reningsverk finns inga öppna bassänger, här sker reningen istället i slutna tankar. Slutna tankar skapar en god arbetsmiljö för servicepersonal och gör det enkelt att hålla rent i anläggningsbyggnaden. På ovansidan av varje tank finns en servicelucka som gör processen tillgänglig för till exempel provtagning.

Lätt åtkomliga komponenter

 

Inne i processtankarna finns inga rörliga delar. Pumpar, elektronik

och annan utrustning är istället placerat på utsidan tankarna, lätt

åtkomliga för service, reparation eller inspektion. Detta ger en

lättskött anläggning med mycket bra livslängd.

  

 

Flexibelt

 

Biovacs reningsverk lämpar sig väl för platser med skiftande

belastning av tillströmningen på avloppsvatten. Vid minskad

belastning kan en eller flera tankar kopplas ur processen. På

samma sätt kan anläggningens kapacitet utökas genom att man

installerar fler tankar.

bottom of page