top of page
Nya Loggan.png

Biovac pumpstationer

 

Biovac pumpstationer är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar. På många fastigheter är det tekniskt omöjligt att få fram både orenat och renat avloppsvatten utan att spränga och ibland måste man lyfta vattnet för att nå en utsläppspunkt. Det är då pumpstationer blir aktuella.

 

Ofta är det också både billigare och enklare att bygga system med pumpstationer när man skall göra en avloppsanläggning tillsammans med grannar i en gemensamhetsförening eller om man skall ansluta mot kommunalt avloppsnät. Viktigt är att få rätt dimensionerad pumpstation. Vi har ett brett utbud av pumpstationer från Biovac. Vi kan också specialbygga pumpstationer efter era förutsättningar och behov. I kombination med våra reningsverk kan processen styras.

BIOVAC-Arctic-630.jpg

Biovac Arctic, 900, 1100

 

Biovac pumpstationer är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter

fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar.

 

Stationerna är producerade i rotationsgjuten polyetylen och levereras komplett med avloppspump, kopplingsfot,

gejderrör, rördelar, backventil och automatikskåp.

Biovac_1100.jpg

Fördelar med Biovac pumpstationer:

 

 • Behöver normalt inte förankras på grund av tankens form.

 • Isolerat innerlock förhindrar frysning.

 • Rör med färdiga fästen för styrskåp och kabeldragning.

 • Kvalitetstestad av VTT i Finland.

 • ITT Flygt skärande pump.

 • Flexibel placering av inlopp som borras på plats.

 • Rördelar i rostfritt stål.

 • Backventil, avstängningskran och spolpunkt.

 

Pumpens kapacitet är dimensionerad så att den ger en självrensningshastighet på cirka 0,7 meter per sekund

oavsett ledningsdimension, vilket blir 0,8 liter per sekund i diameter 40, 1 liter per sekund i diameter 50 och 1,6 liter

per sekund i diameter 63. Detta är beräknat med utgångspunkt i PE ledningar i tryck-klass PN 10.

Flow_BW11-13.jpg

Flow BW1 1-13

 

Flow BW1 1-13 är en anslutningsfärdig pumpstation för svartvatten - fekaliehaftigt spillvatten.

Pumpstationen tillverkas av robust rotationsgjuten polyeten för markförläggning, och har en låg

vikt för enklast möjlig hantering.

Flow BW1 1-13 levereras färdig med ett gastät och låsbart lock. Locket har en belastningskiass

600 kg och är både vatten- och lukttätt. Som tillval finns lock till klass D. Den unika skålformade

botten gör stationen självrensande vilket minskar ansamlingen av slam. Detta minskar behovet

av regelbundet skötsel.

 •  

Fördelar:

 • Pumpen är upphängd 1 rörsystemet med specialfäste.

 • Rörledningen är utformad i tryckavlopp PVC.

 • Inbyggd kulbackventil och avstängningsventil.

 • Lyftkätting av rostfritt stål.

 • lnloppstätning av gummi ingår till 110 mm avloppsrör.

 • Utloppet har en invändig 50 mm rörgänga lämplig för anslutning till tryckledningen med en plaströrskoppling.

 • Fler pump möjligheter för avloppsvatten med eller utan fekalier.

Flow BW23

 

Flow BW23 är en dubbelpumpstation och den största pumpstation som ingår i vårt standardsortiment.

Dubbelpumputförande som standard för större pumpningskapacitet och ökad säkerhet, och en reservvolym

på min. 575 liter (beroende på inloppshöjd).

Tanken är tillverkad i rotationsgjuten polyeten. Med det nordiska klimatet 1 åtanke är polyeten ett mer lämpligt

material än exempelvis vc eller glasfiber, eftersom plasten tål markrörelser. Den genomtänkta designen förhindrar

uppflytning som följd av hög grundvattennivå.

Flow BW23 levereras monteringskiar inklusive rostfria gajdrör, lyftkätting, samt in-vändig rörledning av

2 tryckavlopp PVC-rör som har avstängningsventiler som standard samt självrenande backventil för din

totala trygghet och lätta åtkomst.

Klass B, låsbart galvaniserat lock, lufttätt mot lukt.

Många pumpkombinationer och enkelt installerade förlängningsenheter för en flexibel och kraftig lösning

för större applikationer.

Flow_BW23.jpg

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

Flow GW 11

 

Flow GW11 pumpbrunnar är optimerade för att pumpa från trekammarbrunn till infiltrationsanläggning eller fungera som dräneringsbrunn till stenkista, där ett naturligt fall inte kan fås.

Flow GW11 byggs med standard 400 mm plaströr, vilket erbjuder en kostnadseffektiv lösning. Det betyder även att det är enkelt att förlänga/förkorta.

Flow GW11 levereras monteringskiar med invändig rörledning av 32 mm FEM-rör, och ett unikt adaptersystem, för enkel och snabb lossning vid underhåll och servicearbete - hela pumpsatsen kan lyftas ut på 2 minuter

Flow GW11 förhöjs enkelt med standard 315 PP-rör som täts med medföljande tätningsmanschetten.Flera pumpkombinationer finns för att göra GW11 så flexibel som möjligt för dig.

Flow_GW.jpg
bottom of page