top of page

Vi har Diplomutbildning och Projektörsutbildning för avlopp.

I Sverige finns det idag drygt 400 000 enskilda avlopp som är undermåliga och bidrar till föroreningar i våra svenska vatten. Flera av landets kommuner har påbörjat inventeringar och sannolikt kommer många fastighetsägare att omfattas av krav på åtgärder under de närmaste åren. Behovet av kompetens inom områdena projektering och anläggande av avlopp är stort och en viktig förutsättning för att klara den förväntade åtgärds- och utbyggnadstakten. Diplomutbildning avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden och kommunernas miljöenhet.

utbildningskalender-box blur.jpg
Utbildning 1 blur..jpg

Certifierade återförsäljare & servicetekniker.

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för Biovac minirenigsverk.
Vi är certifierade av Bra Miljöteknik, Svensk generalagent för

Biovacs produkter. .
Vi fotograferar och dokumenterar vårt arbete. Detta blir ett underlag för oss, kommunen, Bra Miljöteknik och Dig som kund att rätt åtgärder har utförts.

BAS-P/BAS-U.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska byggherren, vid alla byggnads- och anläggningsarbeten, utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Dessa får tillsammans med byggherren ett ansvar för att arbetsmiljön och säkerheten fungerar under hela byggprocessen.

Den som byggherren utser till BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet som står i relation till komplexitet och omfattning på projektet. För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen är tillämplig (privatpersoner) gäller särskilda regler som innebär att en entreprenör under vissa förutsättningar övertar det ansvar som normalt ligger på byggherren.

utbildning-e1511257854554.jpg
inbudan-SGC-1024x768 blur.jpg

Säker Grund Certifikat.

SGC-cert är en certifiering som Fuktspärrteknink AB har utformat för att öka förståelsen för fukt och visa hur man dränerar om runt en källargrund med våra fuktspärrsystem korrekt.
Vi fotograferar och dokumenterar vårt arbete. Detta blir ett underlag för oss och Dig som kund att rätt åtgärder har utförts.

training-469591_960_720.png

Stenspräckarkort.

För att få använda Simplexsystemet krävs att man  har genomgått en utbildning som Power Tools ombesörjer för, utbildningen innefattar även MSB 2016:3 krav på P2 produkter.  Efter genomförd utbildning erhåller man ett spräckkort och är då godkänd för att arbeta med SIMPLEX® i sten berg och betong.Det krävs utbildning och certifikat för att använda stenspräckningsutrustning.
Vi är certifierade!

IMAG0445 Blurr.jpg
bottom of page