top of page
Nya Loggan.png

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

20618911-origpic-a768ee.jpg

PT250 Avloppspump

 

Avloppspumpen typ. PT250 är vår skärande tuggerpump till enstaka villor, fritidshus eller grupper av fastigheter.

PT250-serien kombinerar en härdad rostfri skäranordning och friströmspumphjul som gör det möjligt att pumpa

finfördelade avloppspartiklar med ett betydelsefullt tryck på 25 mvp.

PT250-serien har en axeltätning av kiselkarbid vilket, tillsammans med den höga verkningsgraden, ger besparingar

för slutanvändaren i form av lång livslängd och energieffektiv drift. PT250-serien är en pålitlig lösning för hantering

av avloppsvatten i de flesta situation, i synnerhet det 3-fas utförandet. Vi använder den ofta i PUMPTEK pumpstationer.

RXm3/20 rotfri vortex länspump

 

Länspumpar i rostfritt stål för att tåla långa perioder i saltigt vatten och lera. Öppet vortex-impellerhjul tillåter att större partiklar, upp till 40 mm, kan passera, men ger mindre tryckhöjd. RXm3/20-5 är försedd med specialutformad vertikalvippa som ökar driftsäkerheten - vippan kan inte hänga sig.

13359429-origpic-f43120.jpg
bottom of page