top of page
Nya Loggan.png

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

VI FINNS TILL NÄR DU BEHÖVER OSS!

Service-Sam.jpg

Vi tecknar alltid serviceavtal med anläggningsägaren, vilket innebär att vi som certifierade servicerepresentanter utför tillsyn och underhåll av reningsverket. Ett serviceavtal ger också kommunens miljökontor en säkerhet för stabil drift med tillfredsställande reningsresultat.

Unik service organisation

 

Tack vare en unik serviceorganisation i hela Norden med egen servicepersonal som är certifierade av Goodtech Environment får du som kund alltid snabb service.

 

Vi tar hand om allt nödvändigt underhåll av minireningsverket 1-4 gånger per år. Har du behov av service utöver detta är vi ensamma om att erbjuda dig att få hjälp inom 24 timmar efter att du har kontaktat oss.

 

Vårt servicenätverk genomför årligen fler än 22 000 serviceuppdrag på Biovac® minireningsverk i hela Norden.

 

Du som kund kan vara säker på att alla ärenden blir besvarade av kunnig personal som kan svara på tekniska och praktiska frågor.

2017-07-27 10.36.42.jpg
Biovac_trygg_pentagon-1.png

Extra trygghet med Biovac Trygg!

 

Vi har ett särskilt serviceavtal för dig som vill ha lite extra trygghet.

Med vårt serviceavtal med kostnadskontroll får du kontroll över dina kostnader

och råkar inte ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk.

2017-07-20 12.34.32.jpg

TOTAL TRYGGHET, TOTAL KONTROLL. HELA LIVET!

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal: Biovac Trygg. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med Biovac Trygg gäller för våra produkter för 1-10 hushåll (5-50 p.e.)

2015-09-22 12.47.29.jpg

DETTA INGÅR I BIOVAC TRYGG:

Om du någon gång skulle drabbas av ett komponentfel eller handhavandefel, betalar du som fastighetsägare en egenavgift på endast 800 kronor/tillfälle utöver den årliga servicekostnaden.

Skulle det visa sig vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.​​

Gäller avloppets HELA LIVSLÄNGD!​


Serviceavtal med Biovac Trygg gäller hela avloppets livslängd!

Det betyder att du alltid kommer att ha tillgång till denna fantastiska förmån som vi kan erbjuda eftersom vi vet att våra produkter är robusta och sällan behöver åtgärder utöver normalt underhåll.

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.  I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller oss på Biovac Sverige AB.

2015-08-21 16.39.01.jpg
bottom of page