VI FINNS TILL NÄR DU BEHÖVER OSS!

Vi tecknar alltid serviceavtal med anläggningsägaren, vilket innebär att vi som certifierade servicerepresentanter utför tillsyn och underhåll av reningsverket. Ett serviceavtal ger också kommunens miljökontor en säkerhet för stabil drift med tillfredsställande reningsresultat.

Unik service organisation

 

Tack vare en unik serviceorganisation i hela Norden med egen servicepersonal som är certifierade av Goodtech Environment får du som kund alltid snabb service.

 

Vi tar hand om allt nödvändigt underhåll av minireningsverket 1-4 gånger per år. Har du behov av service utöver detta är vi ensamma om att erbjuda dig att få hjälp inom 24 timmar efter att du har kontaktat oss.

 

Vårt servicenätverk genomför årligen fler än 22 000 serviceuppdrag på Biovac® minireningsverk i hela Norden.

 

Du som kund kan vara säker på att alla ärenden blir besvarade av kunnig personal som kan svara på tekniska och praktiska frågor.

Extra trygghet med kostnadskontroll

 

Nu erbjuder vi även ett särskilt serviceavtal för dig som vill ha lite extra trygghet. Med vårt serviceavtal med kostnadskontroll får du kontroll över dina kostnader och råkar inte ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk.

BIOVAC Kostnadskontroll

 

TOTAL TRYGGHET -TOTAL KONTROLL

 

 

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

 

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal: Biovac kostnadskontroll. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med kostnads­kontroll är framtaget för våra produkter för 5 till 10 PE

Detta ingår i Biovac kostnadskontroll:

 

Skulle du få stopp på din anläggning till följd av fel i reningsverket oavsett om det är komponentfel eller handhavandefel betalar du som fastighetsägare en egenavgift på för närvarande 600 kronor. Skulle det vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

 

Gäller i 15 år

Serviceavtal med kostnadskontroll gäller i 15 år! Därefter reduceras årsavgiften med 20% och fortlöper som ett vanligt serviceavtal med ordinarie servicepunkter.

 

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej. I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller Bra Miljöteknik Sverige AB.

Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter