Nya Loggan.png

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

Biovac BDT

 

Biovac BDT-anläggningar består av en slamavskiljare där det slamavskiljda vattnet pumpas till en polertank och där den biologiska nedbrytningen sker och fosfor binds.

 

Därefter leds vattnet till dike eller till luftningsbrunn som också kan tjäna som pumpstation om man inte kan bli av med vattnet genom självfall.

 

Flexibel lösning

 

Biovac BDT-anläggningar är lämpade både för åretrunt-boende och fritidshus där man inte har ett behov av minireningsverk eller där kommunen kräver sluten tank för toalettvatten.

 

Genom att Biovac BDT-anläggningar är uppbyggda på detta sätt är det en mycket flexibel lösning. Du kan placera slamavskiljaren där det är lätt för kommunen att slamtömma och "gömma undan" reningstanken där du önskar på tomten. Inga fula markbäddar och du behöver aldrig gräva om för att markbädden är gammal.

Egenskaper

 

Slammet kan antingen tömmas traditionellt med slambil eller hanteras i slamsäckar för deponi på egen fastighet.

Stor kammare för luftning och provtagning.

Anläggningar för upp till fem hushåll.

 

Tack vare sin unika konstruktion kräver Haco BDT-anläggningar ingen mark- förlagd infiltration och inga grävarbeten behövs när filtermaterialet är mättat. Allt som krävs är slamsugning och återfyllning av nytt material. Normal bytesintervall för filtermaterialet är 20 år. Tillsyn och rengöring av spraymunstycket sker 1 gång per år, antingen av anläggningsägaren själv eller av service tekniker från Bra Miljöteknik Sverige AB.

HACO Villa

Haco Villa är en komplett BDT-anläggning för året-runt-bostäder. Kompakt design,

flexibel placering och långa serviceintervall. Haco Villa är designad och framtagen

för rening av BDT-vatten vid året-runt-boende. I extremt känsliga miljöer där utsläpp

av fekalier inte tillåts eller där kommunala policys inte medger minireningsverk är

Hacos BDT-anläggningar ett mycket bra val.

I kombination med en sluten tank från Curanor® blir standarden på boende

och livsmiljö mycket hög. BDT-vattnet hanteras av Haco-anläggningen och

toalett- vattnet samlas i den slutna tanken.

HACO Fritid Standard

 

Haco Fritid Standard är framtagen för rening av BDT-vatten vid fritidsfastigheter

som används en mindre del av året. Haco Fritid Standard har samma uppbyggnad

och egenskaper som Haco Villa. I kombination med en sluten tank för toalettavloppet

skapas en komplett anläggning med hög standard.

HACO Fritid Eco

 

Haco Fritid Eco kombinerar Hacos alla positiva egenskaper med möjligheten för

anläggningsägaren att själv ta tillvara på slammet för lokal kompostering.

Detta skapar maximalt oberoende och gör anläggningen lämplig på platser där det

är svårt eller omöjligt att få slamsugning, t.ex öar. Slammet samlas upp i en säck

som lyfts ur siamavskiljaren. Kontroll och byte av slamsäck sker antingen av

anläggningsägaren eller av servicetekniker från Bra Miljöteknik Sverige AB.

Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter