top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

Nya Loggan.png

Efterpolering av renat avloppsvatten

 

Vid utsläpp av renat avloppsvatten till känsliga mottagare (recipienter) kan det finnas behov av någon typ av efterpolering. Efterpoleringen har till uppgift att vara en extra säkerhet mot att orenat avloppsvatten når recipienten vid en eventuell driftstörning hos reningsverket.

 

Biovac efterpolering reducerar dessutom ytter­ligare tot-P, tot-N, BOD7 och bakterier utöver den höga renings­effekt som Biovac minireningsverk redan har.

Utloppsanordning/recipient

 

Kommunen brukar normalt kräva att utsläppet av det renade avloppsvattnet från minireningsverket ska gå i slutna ledningar till lämplig utsläppspunkt, en vattendragsrecipient (flod, bäck, sjö eller dike). Det kan också vara aktuellt att föra det renade vattnet till exempelvis en ”stenkista” eller en infiltrationsbädd. Det förutsätter att de jordmassor som finns på plats har förmågan att ta upp det renade vattnet, något som ska dokumenteras genom en provgrop. Stenkistan eller infiltrationsbädden ska dimensioneras för att klara av att ta emot det satsvisa vattnet.

 

Biovac EP Filtralite

 

Efterpoleringsanläggning (EP) med Filtralite till minireningsverk för ett och två hushåll.

 

Biovac EP Fitralite består av en 1 500 liters tank fylld delvis med Filtralite.

Biovac EP Filtra­lite är utformad så att det renade vattnet får längsta möjliga uppehållstid

i tanken innan vattnet släpps till recipienten. EP-tanken placeras efter reningsverket och är utformad

för största möjliga flexibilitet. Oavsett tomtens beskaffenhet kan tanken anpassas så den passar

in i terrängen. Vattnet strömmar genom EP-tanken med självfall utan rörliga delar eller pumpar.

Efter EP-tanken leds vattnet vidare till lämplig recipient (dike, bäck, sjö eller liknande).

 

EP-tanken har en utloppskammare där provtagning av det renade och polerade vattnet kan tas

för att verifiera avlopps­anläggningens funktion.

 

 

Filtralite.jpg
H2O2.png

Biovac EP H2O2

 

Efterpoleringsanläggning (EP) med H2O2 (väteperoxid) till minireningsverk för ett och två hushåll.

 

Biovac EP H2O2 hygieniserar det renade avloppsvattnet så att bakteriehalten understiger gränsvärdet för ”badvattenkvalitet” eller ett utsläpp på maximalt 1 000 TKB per 100 ml renat avloppsvatten.

 

Biovac EP H2O2 består av en 1 500 liters tank och är utformad så att det renade vattnet får ­längsta

möjliga uppehållstid i tanken innan vattnet släpps till recipienten. En doseringspump tillsätter H2O2

i varje sats renat avloppsvatten som kommer till tanken. Hela processen styrs av

reningsanläggningens processtyrning. Den långa uppehållstiden i tanken och tillsättningen av H2O2

gör att bakterier oxideras och dör.

 

EP-tanken placeras efter reningsverket och är utformad för största möjliga flexibilitet. Oavsett tomtens

beskaffenhet kan tanken anpassas så den passar in i terrängen. Vattnet strömmar genom EP-tanken

med självfall utan rörliga delar eller pumpar. Efter EP-tanken leds vattnet vidare till lämplig recipient

(dike, bäck, sjö eller liknande). Provtagning för att verifiera reningsresultatet av det renade vattnet

bottom of page