top of page

Avfuktare för krypgrund & vind

Krypgrundsavfuktare TrygghetsVakten Pro-X


TrygghetsVakten Pro-X är en avfuktare som ger en frisk och sund innemiljö!. Den är lite mer avancerad än våra standardmodeller. TrygghetsVakten Pro-X är i första hand  avsedda att installeras av utbildade installatörer.

Genom att tillföra forcerad och kontrollerad ventilation till din vanliga krypgrundsinstallation råder man bot på mögelgifter, luktsmitta, radon och extremt fuktiga grunder.

Krypgrund-ProX.jpg

Fördelar för dig med att anlita oss som entreprenör!

 

  • En seriös entreprenör!

  • En entreprenör som genomgått utbildning teoretiskt och praktiskt!

  • En entreprenör som kontinuerligt dokumenterar sina jobb och genomgår granskning från Trygghetsvakten AB.

  • Att entreprenören är utbildad på de metoder som används mest och därmed kan rekommendera rätt metod oavsett system. Därmed får kunden alltid rätt material för rätt åtgärd.

  • Kunden får alltid högsta kvalité på både jobb och material.

bottom of page