top of page

Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA

Dagvattenkassett - Aquacell Lite

 

I framtiden kommer det att bli ännu viktigare att skydda och spara på grundvattnet till nytta för kommande generationer.

Wavin har utvecklat ett system som ser till att dagvattnet stannar kvar där det faller och sedan infiltreras till grundvattnet.

På så vis belastas inte reningsverket med dagvatten som inte behöver renas. Dagvattenkassett Aquacell Lite (grön) ska bara användas i områden utan trafiklast.

Wavins dagvattenkassetter används som “stenkista” för att avleda dagvatten. Kassetterna är lätta hantera och enkla att installera.

Varje kassett rymmer 192 liter vatten och kan avvattna 29 m2 takyta om marken har tillräckligt bra infiltrationsförmåga. Med Wavins dagvattenkassetter kan du leda vattnet direkt från takrännan genom en sandfångsbrunn till kassetterna från vilka dagvattnet sedan infiltreras ner i marken och vidare till grundvattnet.

Beräkna antal kassetter:

 

 

 

Takyta: 200 m2

Dimensionerande regnintensitet l/s per m2: 0,013 l/s

(motsvarande 130 liter/sekund/hektar)

Avloppskoefficient för:

• Takytor och kompakta markbeläggningar: 1,0

• Grusbelagd yta: 0,6

• Trädgårdstomt: 0,3

Regnvaraktighet: 10 min (600 sek.)

Beräkningsexempel för takyta:

200 x 0,013 x 1 x 600 = 1560 l

Innehåll i en dagvattenkassett: 192 l

1560 l /192 l = 9 st. kassetter

 

Avståndskrav

• Min. 2,0 m till tomtgräns

• Min. 5,0 m till bostad eller byggnad med källare

• Min. 2,0 m till andra byggnader

 

Övriga krav

• Min. 0,4 m marktäckning

• Max. installationsdjup 1,5 meter

• Tillåten belastning 4 ton m2

Project65.jpg
bottom of page