top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

aquvo-pure-water-whithe.png

För gott och säkert vatten.

Vi vill att du ska kunna njuta av ditt kranvatten.

Utan oro för ämnen eller bakterier som kan påverka din hälsa.

Med Aquvo vattenfilter får du rent vatten.

Varje dag.

Aquvo RO 200

Filter för avsaltning.

En kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av matlagning och dryck. Den är smidig att installera under diskbänken. Med detta filter renar man vattnet från salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten. En separat vattenkran ger hushållet tillgång till rent vatten för matlagning och dryck.

RO 200 kommer komplett med pump, tre stycken förfilter, membran, trycktank och en kran att installera på diskbänken.

MÅTT FILTER
HÖJD: 44 cm
BREDD: 24 cm
DJUP: 43 cm
VIKT: 13 kg

aquvo-polar-ro200.png
Aquvo-RO-280-1500.png

Aquvo RO 280

Filter för avsaltning.

En kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av mat- lagning och dryck. Den är smidig att installera under diskbänken. Med detta filter renar man vattnet från en begränsad mängd salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten. En medföljande separat vattenkran ger hushållet tillgång till rent vatten för matlagning och dryck.

RO 280 kommer komplett med pump, tre stycken förfilter, membran, trycktank
och en kran att installera på diskbänken.

En bufferttank på 7 liter säkerställer tillgång på rent vatten. Max 280 liter/d.

Ta alltid kontakt med Aquvo Water Treatment AB för val av RO-filter.

MÅTT FILTER
HÖJD: 43 cm
BREDD: 28 cm
DJUP: 55 cm
VIKT: 11 kg

Aquvo RO UO 80/130

Filter för borttagning av salter, mineraler samt gifter.

En kompakt och kraftfull avsaltningsanläggning för ett hushåll. Detta filter finns i två utföranden 80 samt 130 och producerar vatten till hela hushållet. Med detta filter renar man vattnet från salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

Hjärtat i anläggningen är membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten. 

Aquvo® RO UO 80/130 behöver kompletteras med bl.a.lagringstank och distrubutionspump utifrån kundbehov.  

Aquvo® RO UO 80 producerar upp till 1000 l/d.

Aquvo® RO UO 130 producerar upp till 1500 l/d.

Ta alltid kontakt med Aquvo Water Treatment AB för val av RO-filter.

MÅTT FILTER
HÖJD: 37 cm
BREDD: 80 cm
DJUP: 37 cm
VIKT: 31 kg

RO-UO-80-130-1500.png

Aquvo RO

Aquvo RO är högpresterande produkter för renings av salter, mineraler etc. Tekniken kallas reverse osmosis, därav RO. Från mindre filter för placering under diskbänk för rening av vatten för dryck och matlagning till stora komplexa anläggningar för avsaltning av havsvatten för hela hushållets behov. Rådfråga alltid oss på Aquvo vid val av RO.

bottom of page