top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

aquvo-pure-water-whithe.png

För gott och säkert vatten.

Vi vill att du ska kunna njuta av ditt kranvatten.

Utan oro för ämnen eller bakterier som kan påverka din hälsa.

Med Aquvo vattenfilter får du rent vatten.

Varje dag.

vatten.jpg

Aquvo analyspaket:

DVE001 (Grundpaketetet) rekommenderar Livsmedelsverket alla med egen brunn att göra minst vart tredje år. Denna innehåller turbiditet, lukt, färg, konduktivitet, pH, alkalinitet, COD, ammoniumkväve, ammonium, nitratkväve, nitrat, fosfatfosfor, fosfat, fluorid, klorid, sulfat, järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan, natrium samt totalhårdhet.

Totalt innehåller testet 24 parametrar.

DVE002 (Bakterier) rekommenderar Livsmedelsverket om man misstänker bakterier i vattnet. Denna innehåller odlingsbara mikroorganismer, E.coli samt koliforma bakterier.

DVE003 (Metaller)  rekommenderar Livsmedelsverket om man misstänker förhöjd metallhalt. Denna innehåller aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen, samt uran.

Radonanalysen rekommenderar Livsmedelsverket om man har en djupborrad brunn i t.ex ett radonrikt område.

aquvo_kvinna_vattenkaraff.jpg
Vatten2.jpg

Rent vatten för dig och dem du bryr dig om.

Om svaret från laboratoriet visar att ditt vatten behöver renas så hjälper vi dig att hitta rätt högpresterande filterlösning från Aquvo. En certifierad montör installerar sedan ditt nya vattenfilter på ett säkert sätt.

Om du vill känna dig riktigt trygg så ordnar vi så att en av våra servicetekniker underhåller ditt vattenfilter en gång om året. Så att du kan njuta av ett glas rent vatten i många år framöver. 

När testade du kvaliteten på ditt vatten senast?

Vattenkvaliteten kan vara dålig av många orsaker. Därför räcker det inte med att lukta och smaka för att avgöra om din brunn är lämplig som dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverket bör man lämna in ett vattenprov vart tredje år.

Har man haft problem med vattenkvaliteten sedan tidigare rekommenderas att man provtar sitt vatten oftare än så.

Det är extra viktigt om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Läs om ämnena i ditt vatten.

Det första steget mot ett gott och säkert vatten är vattenanalysen.

För att underlätta och enklare förstå de olika parametrarna har vi tagit fram en broschyr som förklarar de vanligaste ämnena i brunnsvattnet. Vad de olika ämnena har för påverkan, estetiskt, tekniskt och hälsomässigt.

Öppna broschyren här

Kontakta oss för ett vattenprov!

 

Kontakta oss.png
bottom of page