top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

aquvo-pure-water-whithe.png

För gott och säkert vatten.

Vi vill att du ska kunna njuta av ditt kranvatten.

Utan oro för ämnen eller bakterier som kan påverka din hälsa.

Med Aquvo vattenfilter får du rent vatten.

Varje dag.

Vattenrening för samfälligheter och industrier

Aquvo tillhandahåller lösningar för t ex samfälligheter, livsmedelsproducerande företag och mindre industrier där behoven är kundspecifika. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt beroende på vattnets kvalitet men även vad vattnet ska användas till. Gemensamt är att vi alltid tar prover på vattnet som sedan analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Sedan kan våra experter skräddarsy en totallösning för just din verksamhet eller samfällighet.

För samfälligheter med gemensamt vatten ställs större krav på kontroller än för enskilda hushåll. Industrier kan behöva vatten med en speciell specifikation för tillverkning. Vi på Aquvo har lång erfarenhet av vattenrening och våra experter dimensionerar och bygger anläggningen för att uppfylla de krav som ställs för just din verksamhet eller samfällighet. Alla delar i anläggningarna är av högsta kvalitet, har lång livslängd och låga driftkostnader.

aquvo-pro-overlay-1030x773.png
aquvo-pro-ro.jpg

Avsaltning RO

Ibland är det svårt att få fram ett bra råvatten utan stora halter av salt. Med RO renas vattnet till fastigheter från salter samt andra föroreningar och gifter. Efter en vattenanalys på ett ackrediterat laboratorium byggs en komplett lösning som är anpassad för din fastighet.

Saltvatten finns i hela vårt avlånga land. Sedan istiden har fickor med relikt havsvatten blivit kvar i våra berggrunder. Dessa fickor kan man stöta på när man borrar efter vatten, men det kan även tränga upp saltvatten från våra hav om man bor nära kusten. I en del fall kan det vara fördelaktigt eller nödvändigt att rena vatten direkt ur havet.

Med Reverse Osmosis, eller RO som tekniken kallas, kan vi producera dricksvatten av hög kvalitet. Anläggning-arna kan anpassas från ett hushåll och uppåt. Våra filter håller mycket hög standard, har lång livslängd och låga underhållskostnader. Våra ingenjörer med expertkunskap inom denna reningsteknik ser till att anläggningen uppfyller dina förväntningar och krav.

bottom of page