top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

aquvo-pure-water-whithe.png

För gott och säkert vatten.

Vi vill att du ska kunna njuta av ditt kranvatten.

Utan oro för ämnen eller bakterier som kan påverka din hälsa.

Med Aquvo vattenfilter får du rent vatten.

Varje dag.

Aquvo polar

Aquvo Polar är en serie filter som utvecklats för att möta kraven från den tuffa nordiska marknaden. Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till Wifi för att övervaka reningen, vattenförbrukning och service med app i dator och mobil. Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid.

Vi presenterar här ett urval av alla vattenfilter vi har. Vi dimensionerar alltid filtren efter ert behov vilket innebär att filtren finns i olika storlekar. Oavsett om det är vattenrening för ett hushåll, samfälligheten eller företag.

Aquvo polar 30 FEA

Filter för borttagning av järn och mangan.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi för en trygg investering. Renar järn och mangan från vattnet med hjälp av luft som tas in i filtret genom den unika automatiken.  

Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. Man kan även anpassa det till att justera lågt pH eller reducera främst mangan.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. Filtermassan byts ut regelbundet med hjälp av
exempelvis våtdammsugare. Om filtret används för att justera pH eller ta bort mangan kan förbrukningsmaterial enkelt fyllas på.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/60 kg

aquvo-polar-tube.png
aquvo-polar-tube-salttank.png

Aquvo polar 30 S

Filter för avhärdning.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till över-
vakning via Wifi samt nivåvakt i salttanken för en trygg investering. Detta av-härdningsfilter tar bort kalk från vattnet och bidrar till ett mjukare vatten.

Ett mjukare vatten bidrar till att vattenförbrukande maskiner slits mindre, att tvätten blir renare och att det går åt mindre duschtvål och rengöringsmedel. Ledningarna blir heller inte igensatta och det bidrar till bättre flöde av vatten.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. En stor behållare för påfyllning av salt under-lättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt..

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömav-brott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/60 kg

MÅTT SALTTANK
HÖJD: 86 cm
BREDD: 48 cm
DJUP: 48 cm
VIKT: 7/83 kg

aquvo-polar-tube-salttank (1).png

Aquvo polar 30 SFE

Filter för avhärdning, borttagning av järn och höjning av pH.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Filtret tar bort järn, kalk, svavelväte samt höjer pH-värdet. Välj till övervakning via Wifi för en trygg investering.

Det helautomatiska backspolningssystemet, med inblandning av salt, förebygger klumpbildning i filtermassan och bidrar till bibehållna reningsegenskaper över lång tid. En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömav-brott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/60 kg

MÅTT SALTTANK
HÖJD: 86 cm
BREDD: 48 cm
DJUP: 48 cm
VIKT: 7/83 kg

Aquvo polar 30 C

Filter för borttagning av färg, dålig smak, lukt samt låga värden av COD och andra partikelämnen.

Ett kraftfullt filter av högsta kvalitet. Det fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen. Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. Filtret tar t.ex. bort färg, dålig smak, lukt, samt mindre mängd organiskt material.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid.  

Filtret backspolas med vatten var fjärde dag för att blanda om filtermediet och göra förutsättningarna för en god rening över längre tid möjlig.  

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/45 kg

aquvo-polar-tube.png

Aquvo polar 30 TEX

Filter för borttagning av partiklar.

Ett kraftfullt filter som fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen. Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. 

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid.  

30 TEX avlägsnar effektivt partiklar och smuts i vattnet.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/60 kg

aquvo-polar-tube.png
aquvo-polar-tube-salttank.png

Aquvo polar 50 MULTI

Filter för borttagning av järn, mangan, COD, avhärdning samt höjning av pH.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi för en trygg investering. Renar järn och mangan från vattnet med hjälp av luft som tas in i filtret genom den unika automatiken.

Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. Man kan även anpassa det till att justera lågt pH eller reducera främst mangan.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. Om filtret används för att justera pH eller ta bort mangan kan förbrukningsmaterial enkelt fyllas på.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/33 kg

MÅTT SALTTANK
HÖJD: 86 cm
BREDD: 48 cm
DJUP: 48 cm
VIKT: 7/83 kg

Aquvo polar 30 N

Filter för neutralisering av aggressivt vatten, höjer pH.

Ett kraftfullt filter som fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen. Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. 

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid.  

30 N kan fyllas med två olika pH-höjande medel beroende på vilket resultat i pH man vill uppnå efter filtret. Det mest sålda är 30N JP som justerar upp vattnet upp till ett bra värde på pH 7,5 men ej högre. Skall pH höjas för manganrening eller att man behöver ett mindre filter pga platsbrist så används 30N DL. DL filtermassan höjer vattnets pH till över 8.0.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12/80 kg

aquvo-polar-tube.png

Aquvo polar UV 40

Filter för reducering av bakterieinnehållet.

UV-ljus används när vattnet är förorenat av bakterier. UV är ett naturligt ljus som inte påverkar vattnets smak eller lukt. UV-ljuset bryter ner och ”dödar” bakterierna. UV 40 är anpassat för ett hushåll.

Vattnet måste vara klart för att UV-strålarna skall fungera optimalt. Styrenheten larmar om lampan går sönder. Lampan behöver bytas ca en gång per år.

Aquvos UV-ljus finns i en stor serie beroende på vattenförbrukning.

MÅTT KONTROLLBOX
HÖJD: 140 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12 kg

MÅTT UV-RÖR
HÖJD: 86 cm
BREDD: 6 cm
DJUP: 9 cm*
VIKT: 7 kg

*Inklusive anslutningar

aquvo-polar-uv40.png
bottom of page