Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter

För gott och säkert vatten.

Vi vill att du ska kunna njuta av ditt kranvatten.

Utan oro för ämnen eller bakterier som kan påverka din hälsa.

Med Aquvo vattenfilter får du rent vatten.

Varje dag.

Aquvo polar 30 FEA

Filter för borttagning av järn och mangan.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi för en trygg investering. Renar järn och mangan från vattnet med hjälp av luft som tas in i filtret genom den unika automatiken.

Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. Man kan även anpassa det till att justera lågt pH eller reducera främst mangan.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. Om filtret används för att justera pH eller ta bort mangan kan förbrukningsmaterial enkelt fyllas på.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 33 kg

Aquvo polar 30 S

Filter för avhärdning.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi samt nivåvakt i salttanken för en trygg investering. Detta av-härdningsfilter tar bort kalk från vattnet och bidrar till ett mjukare vatten.

Detta bidrar till att vattenförbrukande maskiner slits mindre, att tvätten blir renare och att det går åt mindre duschtvål och rengöringsmedel. Ledningarna blir heller inte igensatta och det bidrar till bättre flöde av vatten.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 33 kg

MÅTT SALTTANK
HÖJD: 86 cm
BREDD: 48 cm
DJUP: 48 cm
VIKT: 7 kg

Aquvo polar 30 SFE PLUS

Filter för avhärdning, borttagning av järn och höjning av pH.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi för en trygg investering. Filtret tar bort järn, kalk, svavelväte samt höjer pH-värdet.

Filtret fungerar på både borrade och grävda brunnar då strukturen i filtermassan binder till sig både synligt och osynligt järn som finns i råvattnet.

Det helautomatiska backspolningssystemet, med inblandning av salt, förebygger klumpbildning i filtermassan och bidrar till bibehållna reningsegenskaper över lång tid. En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott.

MÅTT FILTER
HÖJD: 160 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 33 kg

MÅTT SALTTANK
HÖJD: 86 cm
BREDD: 48 cm
DJUP: 48 cm
VIKT: 7 kg

Aquvo polar RO 200

Filter för avsaltning.

En kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av matlagning och dryck. Den är smidig att installera under diskbänken. Med detta filter renar man vattnet från salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten. En separat vattenkran ger hushållet tillgång till rent vatten för matlagning och dryck.

RO 200 kommer komplett med pump, tre stycken förfilter, membran, trycktank och en kran att installera på diskbänken.

MÅTT FILTER
HÖJD: 44 cm
BREDD: 24 cm
DJUP: 43 cm
VIKT: 13 kg

Aquvo polar UV 40

Filter för reducering av bakterieinnehållet.

UV-ljus används när vattnet är förorenat av bakterier. UV är ett naturligt ljus som inte påverkar vattnets smak eller lukt. UV-ljuset bryter ner och ”dödar” bakterierna. UV 40 är anpassat för ett hushåll.

Vattnet måste vara klart för att UV-strålarna skall fungera optimalt. Styrenheten larmar om lampan går sönder. Lampan behöver bytas ca en gång per år.

Aquvos UV-ljus finns i en stor serie beroende på vattenförbrukning.

MÅTT KONTROLLBOX
HÖJD: 140 cm
BREDD: 26 cm
DJUP: 26 cm
VIKT: 12 kg

MÅTT UV-RÖR
HÖJD: 86 cm
BREDD: 6 cm
DJUP: 9 cm*
VIKT: 7 kg

*Inklusive anslutningar