top of page

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

aquvo-pure-water-whithe.png

För gott och säkert vatten.

Vi vill att du ska kunna njuta av ditt kranvatten.

Utan oro för ämnen eller bakterier som kan påverka din hälsa.

Med Aquvo vattenfilter får du rent vatten.

Varje dag.

Noga utvalda produkter

 

Aquvo är vattenfilter med smarta lösningar efter just dina behov där du avgör vilken design och

funktion som passar dig bäst.

 

Nordic-serien är något smidigare att placera eftersom den är mer kompakt. Polar-serien är något mer

avancerad och kan dessutom kompletteras med bland annat Wifi.

 

Gemensamt för båda modellserierna är att de är effektiva och enkla att sköta.

Det betyder minimalt med underhåll och en trygghet för dig och din familj.

aquvo-nordic-11-s-1.png

Vi tar ansvar för ditt vatten

Det finns ett enkelt sätt att säkra ditt vatten. Genom att installera ett vattenfilter av hög kvalitet från Aquvo. Vi anpassar filtersystemet efter just dina behov så att kan du känna dig trygg varje gång du tar ett glas vatten att dricka.

 

Att få ett bra vatten behöver inte vara så svårt. En certifierad återförsäljare kommer till dig och gör en första bedömning av ditt vatten. Om vi misstänker att vattnet inte är bra skickar vi in ett vattenprov för analys hos ett ackrediterat laboratorium. Efter cirka två veckor är provsvaret klart. Det visar, bland annat, om ditt vatten är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

 

Om något eller några ämnen i vattnet ligger nära eller över gränsvärdena rekommenderar vi ett lämpligt vattenfilter i samråd med dig. När du gjort ditt val installerar vi filtret. Efter en tid gör vi en efterkontroll för att se att systemet fungerar som det ska.

 

Med vårt serviceavtal kan du känna dig trygg. En certifierad servicetekniker kontrollerar och justerar anläggningen en gång om året

aquvo-polar-tube-salttank (1).png
aquvo-nordic-20-sfe-side.png

Rent vatten, är det så självklart?

Vattnet i ditt hem eller fritidshus ska vara rent, gott och nyttigt. Det borde vara självklart, men så är det inte alltid. Särskilt inte för dig som har egen brunn.

 

För mycket kalk eller järn i vattnet är vanliga problem. Det påverkar kanske inte din hälsa så mycket. Det kan dock ge dålig smak och lukt, tråkiga missfärgningar eller ställa till problem i dina köksmaskiner.

 

Föroreningar, mikroorganismer eller kemiska ämnen kan däremot få mer allvarliga konsekvenser. Då finns risk för akuta magsjukdomar eller negativa hälsoeffekter på lång sikt.

 

Kvaliteten på grundvattnet varierar över hela landet. Den påverkas bland annat av hur jorden och berggrunden ser ut, om det bedrivs jordbruk eller om det finns saltvatten i närområdet. Vattnet som kommer ur kranen kan även påverkas av materialet i ledningarna.

 

Vädret och årstiderna påverkar vattenkvaliteten mer än man kan tro. I extrema situationer såsom värme, torka, mycket nederbörd och översvämningar kan risken för smittspridning och föroreningar öka.

kok.jpg
bottom of page