Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter

Biovac FD 5 N 

Anläggning för nedgrävning dimensionerad för 1 hushåll.

Biovac FD 5 N består av en 4 m3 glasfibertank som grävs ner. Minireningsverket är indelat i tre kammare. Första kammaren på 2 m3 fungerar som försedimentering och slamlager. Kammare nr 2 fungerar som utjämningskammare och kammare nr 3 som reaktorkammare. Kammare 2 och 3 är på 1 m³ vardera. Det finns inga rörliga delar under marken. PLC-styrning och viktiga komponenter är placerade lätt tillgängliga i styrskåp ovan mark.

 Fakta:

 

  • Består av en 4 m³ glasfibertank som grävs ner.

  • Renar upp till 1 000 liter avloppsvatten per dygn.

  • Elförbrukning 1-1,5 kWh per dygn beroende på belastning.

  • Styrskåp ovan mark.

  • En slamtömning per år.

  • Serviceavtal tecknas med Goodtech Environment.

Biovac kostnadskontroll

 

TOTAL TRYGGHET, TOTAL KONTROLL

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter

med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna

för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

 

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal:

Biovac kostnadskontroll. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för

oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med kostnads­kontroll är framtaget för våra produkter

för 5 till 10 PE.

 

DETTA INGÅR I BIOVAC KOSTNADSKONTROLL:

 

Skulle du få stopp på din anläggning till följd av fel i reningsverket oavsett om det är komponentfel eller handhavandefel betalar du som fastighetsägare en egenavgift på för närvarande 600 kronor. Skulle det vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

 

Gäller i 15 år

Serviceavtal med kostnadskontroll gäller i 15 år! Därefter reduceras årsavgiften med 20% och fortlöper som ett vanligt serviceavtal med ordinarie servicepunkter.

 

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej. I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller Bra Miljöteknik Sverige AB.