Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter

Biovac FD 15 N

 

Anläggning för nedgrävning dimensionerad för 3 hushåll.

 

Biovac FD 15 N är byggd i glasfiberarmerad polyester med styrskåpet ovan markytan.

Anläggningen är dimensionerad för tre hushåll eller 15 personer. Tanken kan förses med förhöjningshals

för djupare nedgrävning.

 

FD 15 N kombinerar hög kapacitet med en kompakt, installationsvänlig och driftsäker anläggning för ett problemfritt ägande i generationer.

Fakta:

 

 

  • Kapacitet: 3 hushåll

 

  • Renar upp till 3 000 liter avloppsvatten per dygn.

 

  • Elförbrukning 4,0-4,5 kWh per dygn beroende på belastning.

 

  • Inga eller få rörliga delar i processkamrarna.

 

  • En slamtömning per år.

 

  • Serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik. .