top of page
Nya Loggan.png

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

Biovac_trygg_pentagon-1.png

BIOVAC TRYGG

TOTAL TRYGGHET, TOTAL KONTROLL. HELA LIVET!

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal: Biovac Trygg. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med Biovac Trygg gäller för våra produkter för 1-10 hushåll (5-50 p.e.)

DETTA INGÅR I BIOVAC TRYGG:

 

Om du någon gång skulle drabbas av ett komponentfel eller handhavandefel, betalar du som fastighetsägare en egenavgift på endast 800 kronor/tillfälle utöver den årliga servicekostnaden.

Skulle det visa sig vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

Gäller avloppets HELA LIVSLÄNGD!


Serviceavtal med Biovac Trygg gäller hela avloppets livslängd!

Det betyder att du alltid kommer att ha tillgång till denna fantastiska förmån som vi kan erbjuda eftersom vi vet att våra produkter är robusta och sällan behöver åtgärder utöver normalt underhåll.

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.  I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller oss på Biovac Sverige AB.

Modeller som omfattas av kostnadskontrollen:

Biovac FD 5 N PEH, Biovac FD 5 N GRP, Biovac FD 10 N GRP, Biovac FD 15 N GRP, Biovac FD 20 N GRP, Biovac FD 30 N GRP, Biovac FD 40 N GRP, Biovac FD 50 N GRP, Biovac FD 5 I, Biovac FD 10 I

bottom of page