top of page
Nya Loggan.png

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för

Biovac FD 5 N PEH

 

Anläggning för nedgrävning dimensionerad för 1 hushåll.

 

Biovac FD 5 N PEH består av en 4 m3 tank i rotationsgjuten polyeten. Den robusta och kompakta designen gör anläggningen lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade inuti enheten under markytan. Anläggningen kräver alltså inga kompletterande styrskåp i trädgården, tankens servicelucka är det enda som syns ovan jord.

fd5npeh.png
Biovac_trygg_pentagon-1.png

Fakta:

 

 

  • Består av en 4 m³-tank i rotationsgjuten polyetylen för nedgrävning. 

  • Renar upp till 1 000 liter avloppsvatten per dygn. 

  • Elförbrukning 1,0 –1,5 kWh per dygn beroende på belastning. 

  • Styrskåp i anläggningshalsen - allt under marknivå. 

  • En slamtömning per år. 

  • Serviceavtal tecknas med Biovac Sverige AB.

Måttsatt ritning >>>

Fyra kammare

 

Minireningsverket är indelat i fyra kammare. Första kammaren är för mottagning och försedimentering. Andra kammaren fungerar som pump och utjämningskammare och tredje som reaktorkammare. Fjärde kammaren är för slamlagret. Det finns inga rörliga delar i processkamrarna. PLC-styrning och viktiga komponenter är placerade lätt tillgängliga i styrskåp i anläggningens hals. Kamrarna fungerar som buffert under process och eventuell driftstörning.

BIOVAC TRYGG

TOTAL TRYGGHET, TOTAL KONTROLL. HELA LIVET! 

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal: Biovac Trygg. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med Biovac Trygg gäller för våra produkter för 1-10 hushåll (5-50 p.e.)

bottom of page