Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter

Biovac FD 5 N PEH

 

Anläggning för nedgrävning dimensionerad för 1 hushåll.

 

Biovac FD 5 N PEH består av en 4 m3 tank i rotationsgjuten polyeten. Den robusta och kompakta designen gör anläggningen lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade inuti enheten under markytan. Anläggningen kräver alltså inga kompletterande styrskåp i trädgården, tankens servicelucka är det enda som syns ovan jord.

Fakta:

 

 

  • Består av en 4 m³-tank i rotationsgjuten polyetylen för nedgrävning. 

  • Renar upp till 1 000 liter avloppsvatten per dygn. 

  • Elförbrukning 1,0 –1,5 kWh per dygn beroende på belastning. 

  • Styrskåp i anläggningshalsen - allt under marknivå. 

  • En slamtömning per år. 

  • Serviceavtal tecknas med Goodtech Environment.

Fyra kammare

 

Minireningsverket är indelat i fyra kammare. Första kammaren är för mottagning och försedimentering. Andra kammaren fungerar som pump och utjämningskammare och tredje som reaktorkammare. Fjärde kammaren är för slamlagret. Det finns inga rörliga delar i processkamrarna. PLC-styrning och viktiga komponenter är placerade lätt tillgängliga i styrskåp i anläggningens hals. Kamrarna fungerar som buffert under process och eventuell driftstörning.

 

 

Biovac kostnadskontroll

 

TOTAL TRYGGHET, TOTAL KONTROLL

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter

med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna

för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

 

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal:

Biovac kostnadskontroll. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för

oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med kostnads­kontroll är framtaget för våra produkter

för 5 till 10 PE.

 

DETTA INGÅR I BIOVAC KOSTNADSKONTROLL:

 

Skulle du få stopp på din anläggning till följd av fel i reningsverket oavsett om det är komponentfel eller handhavandefel betalar du som fastighetsägare en egenavgift på för närvarande 600 kronor. Skulle det vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

 

Gäller i 15 år

Serviceavtal med kostnadskontroll gäller i 15 år! Därefter reduceras årsavgiften med 20% och fortlöper som ett vanligt serviceavtal med ordinarie servicepunkter.

 

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej. I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller Bra Miljöteknik Sverige AB.